Tingvejens etablering

Fra interview med Peder Skov Pedersen, Roust, 2012.

Det hele startede i sommeren 1940 hvor ingeniøren gik og lavede opmålinger.

der blev holdt licitation den følgende vinter, od det blev en entreprenør fra Middelfart der fik hele entreprisen.

første etape gik fra Korskro til Roust.

Arbejdet startede tidligt om foråret1941 efter en hård vinter. Jorden var endnu frossen. Man startede med udlægning af skinner til tipvogne. Muldjorden blev skubbet ud til siderne. Sandjorden, som skulle bruges til opfyldning hentede man fra Tinghøj og Aalbjerg og man brugte kun fen bestående jord. Der blev ikke kørt jord til andre steder fra.

Kort fra før 1940hvor vi ser de første km. af Tingvejenmed rød markering.

Tingvejen skærer sig i lige linie gennem landskabet Det grønne markeringer erbiveje.

Alt arbejde foregik ved håndkraft, og sporene blev flyttet efterhånden som arbejdet skred frem. Til at trække tipvognene havde man en lille traktor med trægenerator, benzin kunne ikke skaffes på grund af krigen.

Til arbejdets udførelsse havde man folk fraEsbjerg, som cyklede herud. De skulle starte kl. 7 om morgenen. Det var hårdt arbejde at læsse tipvogne med sjovl.

Der var to hold. Det ene arbejdede nede vedTingvejen, og det andet oppe ved Tinghøj.

De fik det meste af arbejdet lavet den første sommer.