Historien om Søren Skuellærer1854- 1946

Ved lidt af et tilfælde endte et brev fra USA på Grimstrup Sognearkiv. Det var Myra Lopez, som efterlyste sine slægtninge i Grimstrup. Det blev starten til historien om Søren Nielsen, også kaldt Søren Skuellærer.

Oplysningerne er delvis hentet fra Vagn Husteds bog ”En landsby i Vestjylland” og Jes Autrups fortælling       ” Barne- og Ungdomsbilleder”.

Søren Nielsen blev født den 19. juli 1854 i Nordenskov i Øse sogn. Han fik almindelig landsbyskole-uddannelse, som det var almindeligt dengang.  Samme år som han blev konfirmeret fik han plads som vinterlærer ved Hesselho skole. Søren var da 16 år gammel. Han skulle undervise de tre vintermåneder: december, januar og februar. For de tre måneder skulle han have 20 rigsdaler i løn, og for kost og logi betalte han så 12 rigsdaler og 3 Skilling. Han blev der to vintre og skiftede så til Kvie skole, hvor han ligeledes var i to vintre.

Sommeren 1872 var han på kursus på Staby Højskole og fik derefter plads i Vesterbæk skole, hvor han blev i seks år. Efterfølgende kom han til Stenderup skole i fire år.

Fra 1882 til 1887 var Søren Nielsen lærer i Hjortkær skole, som dengang lå i Gesthede. Han fik i 1887 tilbudt en bedre stilling ved Omme skole, og opsagde derfor sin stilling ved Hjortkær skole.

I 1886 var han blevet gift med Ane Katrine Hansine Christensen, også kaldt Sine Skuellærer.  De blev gift i Sdr. Bork, hvor Sine kom fra.

Huset som de købte er opført år 1900. Det ligger stadigvæk på adressen Gl. Kirkevej 8 i Hjortkær.

De fik hurtigt en stor børneflok på seks børn. De tre ældste emigrerede til USA i 1912, og det er deres oldebørn, som nu efterlyser nulevende slægtninge. Sønnen Jørgen Hansen blev politibetjent i København, og tog i 1921 navneforandring til Jørgen Hansen Hjortstrøm. Han havde søgt om, at komme til at hedde Hjortkær, som mindede om hans hjemstavn, men det navn var optaget. Datteren Kristine blev gift med Anders Jensen Madsen, som var murer og barber. De fik otte børn, hvoraf de fire er født i Hjortkær og de øvrige i Fåborg. De flytter til Brørup ca. 1943. Den yngste af Sine og Sørens børn Hans, døde som 18 årig.

Mens Søren var lærer i Hjortkær måtte han arbejde hos bønderne om sommeren, hvor der ikke var skolegang. Gennemsnitlig tjente han 125 kr. for en sommer.

I stillingen ved Omme skole, hvor han blev i sytten vintre, fik han 300 kr. for vinterhalvåret, dog minus egen forplejning. Søren Nielsen var vellidt af små som af store.

Fra Folketællingerne kan vi se, at de stadig boede i Hjortkær 1930. De flyttede til Glejbjerg sidst i trediverne.

På deres gamle dage flyttede de til Brørup, hvor de boede hos en datter og svigersøn. Sine døde i 1943 og Søren Nielsen døde i 1946 på De gamles Hjem i Brørup.