Grimstrup Kirke

Ifølge Nationalmuseets bog om Danmarks Kirker er Grimstrup og Vester Nykirke opført

samtidigt omkring år 1100, måske oven i købet af samme stenmester. De er begge opført af kampstenskvadre med et helt smalt og langsrakt skibog forholdsvis kort kor skib og absisvåbenhus er tilføjet i middelalderen og senest Tårnet.Bortset fra enkelte reguleringer sidder vinduerne på deres oprindelige pladser syddøren der har været

tilmuret med granitkvadre siden 1886.

Hele kirken fik en hovedrestaurering i 1951-52, hvor blytaget blev fornyet og vinduerne fik nye rammer. Kvadrestensmurene blev omsat, og der blev lagt nyt teglstensgulv.

Se kildebilledet