Bestyrelse

Formand/Arkivleder:
Rita Christensen
Søvej 11
Roust
6818 Årre
Mobil 2147 8067

Kasserer:
Tommy Andersen
Vesterled 30,
Grimstrup
6818 Årre

Sekretær
Lise Buch Sørensen
Midtgårdsvej 11
Roust
6818 Årre
Mobil 6175 4464

Ida Bruhn