Samlinger

Søg i arkivets samlinger på Arkiv.dk

Desuden råder arkivet over følgende materiale:

ARKIVALIER

Arkivets samlinger består hovedsagelig af personarkiver, foreningsarkiver og fotos. Det er i besiddelse af arkiverne fra Grimstrup Brugsforening, Grimstrup Foredragsforening, Grimstrup Forsamlingshus, Grimstrup Husmandsforening, GHRI – Grimstrup-Hjortkær-Roust Idrætsforening, Grimstrup Missionshus, Grimstrup Gymnastikforening, Grimstrup Bridgeklub, Grimstrup Sogns Hesteforening, Grimstrup Sogns Ungdomsforening, Grimstrup Sogns Venstre, Grimstrup Sygekasse, Grimstrup Årre Pensionistforening, Biblioteksforeningen Roust, Endrup Mejeri, Hjortkær Kvægavlsforening, Hjortkær Foredragsforening, Hjortkær Forsamlingshus, Hjortkær Gymnastikforening, Hjortkær Transformatorforening, Hjortkær Ungdomsforening, Hjortkær Vandværk, Hjortkær Gymnastikforening, Helle Socialdemokratiske Forening, Roust Fagforening, Roust Forsamlingshus, Roust Mejeri, Roust Brugsforening, Roust Gymnastikforening, Roust-Rousthøje Kontrolforening, Rousthøje Foredragsvirksomhed, Rousthøje Forsamlingshus, Rousthøje Gymnastik og Ungdomsforening, Rousthøje Brugsforening, Rousthøje Lokalforening, Kartoffelkogerforeningen Vejrup og Omegn og Spendale Frysehus.

Film og lysbilleder: Arkivet har dias med billeder af gårde i Grimstrup Sogn.

KOPISAMLING

Fotokopier: Brandforsikringsprotokol for Grimstrup Sogn 1800-1889 og 1858-1886 samt matriklen for Grimstrup Sogn 1844.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Aviser: Udklipssamling fra dagbladet Vestkysten/JydskeVestkysten 1979-.

Lokalsamling: Bl.a. Roust Sogn af lærer Bastholm 1950. En landsby i Vestjylland – om Hjortkær af Vagn Husted 2000, Livet er at leve – Gudrun Møllers erindringer 1996, Vestjyllands Udviklingshistorie af Flemming Just og Hjortkær før og nu – løst og fast om Hjortkær af Vagn Husted.