Grimstrup gamle skole

Grimstrup skole (Lilleskolen)IntroSkolen på RaunsøvejKilder

2Grimstrup skole (Lilleskolen)Grimstrup Sognearkiv©I 1889 vedtog sognerådet at bygge en ny lærerbolig og skole på Raunsøvej i Grimstrup, da der trods en større reparation af den gamle skole var “langvarige og stadige klager over røgnedslag”EMNERSkolefolkBygningerSkolerPERIODER1850-18991900-1949