Kategoriarkiv: Nyheder

Min barndom i Roust

Lad mig starte en dejlig sommerdag i maj 1928,med lidt geografi om Roust. Jeg var 9år og havde været med min far i Varde. Han skulle betale lægeregninger for sygekassen og jeg sad på stangen på hans cykel og husker godt, hvordan mine ben sov når vi var på vej hjemad.

Vadehavsregionen

De sydvestjyske lokalarkiver har vel alle mere eller mindre tilknytning til Nationalpark vadehavet. Et område der er under stadig stigende international interesse både blandt forskere og turister. For den der har lyst til at bruge et par timer på forståelsen af trækfuglenes fantastiske anatomi og navigationsevne er Vadehavscenteret i Vester Vedsted ved Ribe et fantastisk sted. Centerets arkitektur er i sig selv en rejse værd.

Folkemusik i Roust

Siden 1977 har Himmerig været hjemsted for folkemusikgruppen Revl& Krat der i de første år gik under navnet Helle Spillemændene. Gruppen har i dag 13 medlemmer: Lise og Troels Sørensen, Per og Dikte Mårtensson, Hans Verner Frandsen, Jytte Hinz, Jul Larsen, Egon Nielsen, Egon Møller, Jakob Larsen, Bent Hansen, Bo Scherfig, Diego Lazo, og Jakob Larsen er ikke med på billedet. Billedet er taget i Bent Hansens have i foråret 2019 umiddelbart før en koncert i Varde Medborgerhus. I sommeren 2019 rejste vi på en koncertrejse til Schweiz. Se endvidere: www.revlogkrat.dk

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Bedste-hos-Bent-1024x683.jpg

Midtvejsmøde i WordPress i Roust

Fredag den 29. oktober 2021 var vi seks arkivfolk samlet i Roust til ”midtvejsmøde” mellem to kurser i WordPress hjemmeside. Til stede var Elly K. Jessing, Alslev, Karen Knudsen, Brørup, Troels Sørensen, Grimstrup, Mette Guldberg, SVA, Annelise Hansen, Hostrup og Nanna Nørgaard Iversen, Brørup. Troels havde været så venlig at tilbyde at lægge hus til. Vi hjalp hinanden med spørgsmål, der var opstået siden første undervisningsgang med Louise Toft Petersen 27. september. Vi glæder os til næste kursus den 24. november. Kurserne er arrangeret af Sydvestjyske Arkiver med støtte fra VELUX FONDEN.

Grimstrup Kirke

Ifølge Nationalmuseets bog om Danmarks Kirker er Grimstrup og Vester Nykirke opført

samtidigt omkring år 1100, måske oven i købet af samme stenmester. De er begge opført af kampstenskvadre med et helt smalt og langsrakt skibog forholdsvis kort kor skib og absisvåbenhus er tilføjet i middelalderen og senest Tårnet.Bortset fra enkelte reguleringer sidder vinduerne på deres oprindelige pladser syddøren der har været

tilmuret med granitkvadre siden 1886.

Hele kirken fik en hovedrestaurering i 1951-52, hvor blytaget blev fornyet og vinduerne fik nye rammer. Kvadrestensmurene blev omsat, og der blev lagt nyt teglstensgulv.

Se kildebilledet

Kampdiget

Kampdiget og Adelgrøften
i Grimstrup Krat.
Af M. A. Ebbesen.
Da jeg i Paasken 1932 besøgte min Morbroder, Gdr.
Iver Jessen i Roust, fortalte han mig om et gammelt
Forsvarsdige, der i tidligere Tid strakte sig lige fra
Grimstrup Krat — Øst om Roust By — til Gunderup.
Ved dette Dige, som han benævnede Kampdiget, skulde
der i en fjern Fortid have staaet et Slag, hvad jo og*
saa Navnet vidner om.
Kort efter døde Iver Jessen, og bortset fra et kort
Besøg paa Højrupgaard, hvis Ejer viste mig et Stykke
af Diget i Krattets Nordhjørne, havde jeg i flere Aar
ikke Lejlighed til at undersøge Sagen nærmere. Senere
erfarede jeg, at Gdr. Niels Nielsen, Haragergaard,
interesserede sig for det nævnte Dige, og sammen
med ham foretog jeg i Foraaret 1939 et Par Ture til
Roust og Grimstrup for at fastslaa Digets Udstrækning


Kort efter døde Iver Jessen, og bortset fra et kort
Besøg paa Højrupgaard, hvis Ejer viste mig et Stykke
af Diget i Krattets Nordhjørne, havde jeg i flere Aar
ikke Lejlighed til at undersøge Sagen nærmere. Senere
erfarede jeg, at Gdr. Niels Nielsen, Haragergaard,
interesserede sig for det nævnte Dige, og sammen
med ham foretog jeg i Foraaret 1939 et Par Ture til
Roust og Grimstrup for at fastslaa Digets Udstrækning

Det strakte sig 1 kilometer over Bryndumsager

til Gunderup mose på en sådan måde at de mellemliggende vådområder får diget til at være diget mere effektivt.

mose

Gunderp

Udgravning i Roust.

I sommeren og efteråret 2021 udgravede Varde museum et stort arealved Industrivej i Roustr. Man fandt omrids af fundamenter til a ca. 50 huse/gårde og værksteder fra førromersk jernalder og 4 huse fra middelalderen. Bemærkelsesværdigt er det med så mange huse og ingen grave. Det kan måske give os den tanke om der måske kan være en forbindelse til de mange grave mellem Bryndumsager og Årre.

Roust træ

Roust Træs historie startede i 1925, hvor Herman Pedersen startede som selvstændig tømrer/snedker i Roust.Roust Træs historie startede i 1925, hvor Herman Pedersen startede som selvstændig tømrer/snedker i Roust.