Vintermøde

VINTERMØDE

mandag den 25. februar 2020 kl. 19.30

på skolebiblioteket, Egekratskolen Fortuna, Grimstrup

Præst i Ribe Domkirke Torben Bramming

holder foredraget: “Hofmanden og heksene” om Albert Skeel, der var Tycho Brahes nevø.

Han var hofmand og lensmand på Riberhus slot 1601-1639 – og så troede han på hekse.

Vi følger hans liv i Christian IV’s farverige verden.

Gratis adgang og kaffebord

Generalforsamling ifølge vedtægter

Grimstrup Sognearkiv