Kontakt

Grimstrup Sognearkiv
Skovbrynet 2, Grimstrup, 6818 Årre
arkivleder Hjørdis Larsen tlf. 75191287 eller 29457905
mail adresse: grimstrupsognearkiv@yahoo.dk