Grimstrup Krat og Russerhulen

På forunderlig vis er fortidens spor mangfoldigt bevaret i Grimstrup krat. I den sydlige del af krattet ligger således en gruppe gravhøje – i alt 5 bronzealderhøje – hvor navnlig den markante og velbevarede “Trehøje” gruppe er et besøg værd.
Afmærkningspæle med gul top viser vej gennem krattet til gravhøjene.

I den nordlige del af Grimstrup krat findes et dige, kaldet Kampdiget. Det er 200 m langt og strækker sig i retningen fra nord mod syd med en gravsænkning langs østsiden.

Fra Egedalsvej i Grimstrup er der afmærket en sti til Russerhulen, som ligger i den østlige del af krattet. I følge “Fortællinger fra Vestjylland – En landsby i krig” af N. C. Lilleør flygtede to russiske krigsfanger i 1944 til Grimstrup Krat. Her gravede de en hule, hvor de i følge beretningen levede resten af besættelsestiden.

Russerhulen

I efteråret 1944 kom en deling tyske soldater til Grimstrup medbringende nogle krigsfanger. Blandt disse krigsfanger var to russere, som var spærret inde i smedens udhus. Det lykkedes de to at stikke af, inden tyskerne igen gjorde klar til afrejse.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Russerstenen-2010-1024x683.jpg

Russerne fandt vejen til Grimstrup Krat, hvor de gravede en hule i jorden og gemte sig. De kunne ikke gemme sig ret længe for modstandsbevægelsen, som hele tiden færdedes i området, men de var i fred for tyskerne. De lokale bragte mad ud til russerne, som på den måde overlevede de sidste mange krigsmåneder indtil Befrielsen den 5. maj 1945. Tommy indvier den nye bænk ved russerhulen!

Tommy indvier den nye bænk med en øl.

Præstekonen bragte også mad derud. Hun havde ofte et af sine børn med, så det lignede en skovtur. Vi ved ikke, hvad der skete med de undvegne russiske krigsfanger efter krigens ophør, men de undslap i hvert fald tysk krigsfangelejr.