Grimstrup Krat

På forunderlig vis er fortidens spor mangfoldigt bevaret i Grimstrup krat. I den sydlige del af krattet ligger således en gruppe gravhøje – i alt 5 bronzealderhøje – hvor navnlig den markante og velbevarede “Trehøje” gruppe er et besøg værd.
Afmærkningspæle med gul top viser vej gennem krattet til gravhøjene.

I den nordlige del af Grimstrup krat findes et dige, kaldet Kampdiget. Det er 200 m langt og strækker sig i retningen fra nord mod syd med en gravsænkning langs østsiden.

Fra Egedalsvej i Grimstrup er der afmærket en sti til Russerhulen, som ligger i den østlige del af krattet. I følge “Fortællinger fra Vestjylland – En landsby i krig” af N. C. Lilleør flygtede to russiske krigsfanger i 1944 til Grimstrup Krat. Her gravede de en hule, hvor de i følge beretningen levede resten af besættelsestiden.